Gårdsrådet

Föreningslokalen Skeppsgården administreras av ett Gårdsråd som består av representanter för tre föreningar som har tillgång till lokalerna, d.v.s. SPF Seniorerna Håbo, PRO Håbo och Bålsta Finska Förening.

Gårdsrådet driver föreningslokalens caféverksamhet och hanterar skötsel och bokning av dess utrymmen.