Gårdsrådets styrelse 2023 - 2024


Befattning/Namn

Ansvarar för

Telefon

Ordf.: Andreas Tydén

Kontakt med Håbo kommun, leverantörer, Hyresvärd och medlemsföreningar

073-513 28 85

V.ordf.: Stanley Nilsson

IT/Data, Ljud & Bild

070-555 69 30

Sekr.: Anders Hillgren

Protokoll, distribution och arkivering

076-901 34 49

Kari Kvist


Bertil Brifors

Lokalbokning


Päivi Hirvonen

Lokalbokning


Lars-Ove Smids

Fastighetsfrågor

Felanmälningar

Brandskydd


Ralph Abrahamsson

Marknadsföring

Försäkringsfrågor

Inventarieförteckning


Jan-Olof Olsson


Orvokki Kanto


Christina "Kicki" Tegré

Städfrågor


Adj kassör: Leif Svensson

Löpande räkenskap och bokföring

Ekonomisk redovisning vid styrelsemöten