Boka lokal

Lokaler på Skeppsgården kan enbart bokas för verksamheter som bedrivs i föreningarnas regi och skall göras av den funktionär som leder verksamheten.


Funktionär skall stämma av bokningen med bokningsansvariga för respektive förening innan den skickas eller lämnas till Gårdsrådet.


Funktionär som har programmet excel installerat i sin dator kan använda denna blankett.


Annars kan man öppna och skriva ut denna blankett för manuell ifyllnad.


Bokningarna lämnas på Gårdsrådets expedition eller skickas via e-post till Gårdsrådet gardsradet@spant.se


Här kan man se bokningsläget vecka för vecka. Längst upp på sidan finns pilar för att bläddra mellan veckorna.

Regler för bokningar av lokaler på Skeppsgården finns här.

Förfrågningar och Excel-bokningar görs via: gardsradet@spant.se


Manuellt ifyllda bokningsblanketter lämnas i Gårdsrådets brevlåda på Skeppsgården