Kallelse till ordinarie årsstämma i Skeppsgårdens Gårdsråd 2024


Till: Agnetha Hägglund, Carin Svensson SPF,
Irene Lundbäck PRO, Orvokki Kanto Bålsta Finska förening,

Gårdsrådets styrelse


Tid: Torsdag den 18 april klockan 10.15


Plats: Skeppsgården, lokal Briggen


Eventuella motioner ska lämnas senast den 28 mars 2024 till Gårdsrådets
styrelse.


Förslag till dagordning bifogas denna kallelse.Välkomna


Andreas Tydén
Ordförande Skeppsgårdens Gårdsråd